Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua

Projecten

Onze projecten ondersteunen de vrouwen door het verstrekken van microkredieten. Deze bevorderen zelfwerkzaamheid in plaats van afhankelijkheid door het geven van workshops en deskundigheidsbevordering in samenwerking met de UNAG. De UNAG is de plattelands-organisatie in Nicaragua waarbij onze doelgroep is aangesloten. Voorwaarde voor het verstrekken van een microkrediet is dat de vrouwen zijn aangesloten bij de UNAG en Caja Rural (boerenleenbank).

Ons doel is dan ook dat:

• De zelfstandigheid van de vrouwen groter wordt
• Hun zelfrespect toeneemt
• Ze gaan leren lezen en schrijven
• Hun kinderen naar school kunnen gaan
• De gezondheidszorg verbetert

Gemeenschap Colonia Rio Rama

Ons eerste project, begonnen in 2000 met tien vrouwen.

Gemeenschap Quebrada Grande en gemeenschap Las Paces II

Hebben zich in 2003 aangesloten bij de eerste groep vanwege de goede resultaten die deze groep in de beginjaren heeft verwezenlijkt. De microkredieten zijn goed benut om een koe of  agrarische produkten aan te schaffen. Ook de opzet van erfbeplanting om het gezin van gezonde voeding te voorzien is een succes. In de loop der jaren vragen steeds meer vrouwen een microkrediet aan. Momenteel kunnen we zo’n 60 vrouwen ondersteunen. De wachtlijst om in aanmerking te komen voor een microkrediet is echter nog lang.